Hướng dẫn giải bài tập Toán 11 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 3 trang 24 SGK Toán 11 Hình học
Nhấn để bật tiếng
X

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Giải bài 3 trang 24 SGK Toán 11 Hình học

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 8