Hướng dẫn giải bài tập Toán 11 (CT cũ)

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 11
Nhấn để bật tiếng

Vui lòng không chia sẻ tài khoản cho người khác. Tài khoản vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.

HOCMAI chúc bạn học tập hiệu quả!

Mô tả khóa học

  • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 11.
  • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và hướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập."

Đối tượng

  • Học sinh có nhu cầu được cung cấp đáp án và hướng dẫn giải các câu hỏi và bài tập có trong sách giáo khoa hiện hành.
  • Phụ huynh có nhu cầu tham khảo phương pháp làm bài đề hướng dẫn con học bài (với phụ huynh học sinh Tiểu học).

Đề cương khóa học

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG III. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG