Nâng cao Ngữ văn 8

  Mục lục bài giảng
 • Tổng kết kiến thức
  • Bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa
  • Sự phát triển của văn học - Thành tựu của các thể loại truyện kí - Bảng tổng kết các tác phẩm truyện kí Việt Nam
 • Một số bài tập tổng hợp
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Truyện kí Việt Nam 1930-1945

Bài 05: Tổng kết chuyên đề truyện kí Việt Nam 1930 - 1945

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 33

Chưa có thông báo nào