Nâng cao Ngữ văn 8

  Mục lục bài giảng
  • Tổng kết kiến thức
  • Một số bài tập tổng hợp
    • Bài 1 - 2
    • Bài 3 - 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thơ cách mạng 1900-1945

Bài 05: Tổng kết chuyên đề

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào