Ôn hè Toán 1

  Mục lục bài giảng
  • Bộ số tròn 10
  • Phép cộng trong phạm vi 20
    • 10 cộng với một số
    • Cộng bằng cách tách số
    • Tìm số còn thiếu trong phép cộng
  • Phép cộng trong phạm vi 100
  • Trò chơi
Nhấn để bật tiếng
X

NỘI DUNG ÔN TẬP HÈ

Bài 02. Phép cộng trong phạm vi 100.

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.163

Chưa có thông báo nào