Ôn hè Toán 1

  Mục lục bài giảng
  • Đo độ dài
  • Xem giờ đúng trên đồng hồ
  • Các ngày trong tuần
Nhấn để bật tiếng
X

NỘI DUNG ÔN TẬP HÈ

Bài 05. Ôn tập đo lường.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 698

Chưa có thông báo nào