Ôn hè Toán 1

  Mục lục bài giảng
  • Phép trừ trong phạm vi 20
    • Phép trừ trong phạm vi 20 (không nhớ)
    • Trừ bằng cách tách số
Nhấn để bật tiếng
X

NỘI DUNG ÔN TẬP HÈ

Bài 03. Phép trừ trong phạm vi 100 (Phần 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 882

Chưa có thông báo nào