Ôn hè Toán 1

  Mục lục bài giảng
  • Tìm số còn thiếu trong phép trừ
  • Phép trừ trong phạm vi 100
    • Phép trừ hai số tròn chục, một số cho số tròn chục
    • Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số (không nhớ)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

NỘI DUNG ÔN TẬP HÈ

Bài 03. Phép trừ trong phạm vi 100 (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 598

Chưa có thông báo nào