Ôn hè Toán 1

  Mục lục bài giảng
  • Tìm số còn thiếu trong phép trừ
  • Phép trừ trong phạm vi 100
    • Phép trừ hai số tròn chục, một số cho số tròn chục
    • Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số (không nhớ)
Nhấn để bật tiếng
X

NỘI DUNG ÔN TẬP HÈ

Bài 03. Phép trừ trong phạm vi 100 (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 727

Chưa có thông báo nào