PEN-I Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Câu 29
  • Câu 30
  • Câu 31
  • Câu 32
  • Câu 33
  • Câu 34
  • Câu 35
  • Câu 36
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 10 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 10. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 196

Chú ý: Câu 36, phút thứ 2:28 các em sửa lại như sau

\[{{U}_{AM}}+{{U}_{MB}}={{U}_{AB}}.\frac{\sin \left( 120{}^\circ -\varphi \right)}{\sin 60{}^\circ }+{{U}_{AB}}.\frac{\sin \varphi }{\sin 60{}^\circ }=\frac{2\sqrt{3}}{3}{{U}_{AB}}\left( \sin \left( 120{}^\circ -\varphi \right)+\sin \varphi \right)\]

Chưa có thông báo nào