PEN-I Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Câu 37
  • Câu 38
  • Câu 39
  • Câu 40
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 01 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 01. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 651

Lưu ý: ở video chữa câu 37 ở phút thứ 13 phút 37 giây, thầy nhầm 0,025/2, đúng là 0,025/0,5 = 5%.

Chưa có thông báo nào