PEN-I Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Câu 31
  • Câu 32
  • Câu 33
  • Câu 34
  • Câu 35
  • Câu 36
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 03 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 03. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 280

Chú ý:

Câu 36 thầy có nhầm một chút, 2n+1 = 3.4+2.3 = 18

Chưa có thông báo nào