Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Phân tích ví dụ
  • Một số khía cạnh nội dung của tác phẩm cần lưu ý
Nhấn để bật tiếng
X

II. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (Đọc hiểu)

Đọc hiểu một số khía cạnh nội dung của tác phẩm

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 331

Chưa có thông báo nào