Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Đưa về hàm một biến
    • VD4
    • VD5
  • Sử dụng định lí Viet
    • VD6
    • VD7
Nhấn để bật tiếng
X

I. TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH)

Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (P2)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 401

Chưa có thông báo nào