Bước vào thế giới lập trình với Scratch 1

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH SCRATCH 1

Bài 8 - Tổng kết: Sử dụng biến số linh hoạt trong sản phẩm "Hiệu ứng xoay tròn"

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 1.160

Chưa có thông báo nào