PEN-I Ngữ văn - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Phân tích đề
  • Chữa câu Đọc - hiểu
  • Chữa câu Viết đoạn văn
Nhấn để bật tiếng
X

Đề số 17 (đề thực chiến)

Bài giảng chữa phần Đọc - hiểu và câu Viết đoạn văn

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 38

Chưa có thông báo nào