PEN-I Ngữ văn - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Mở bài
  • Thân bài
    • Vài nét tác giả, tác phẩm
    • Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài
    • Đánh giá
  • Kết bài
Bài giảng chữa câu Nghị luận văn học sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

Đề số 12 (đề nâng cao)

Bài giảng chữa câu Nghị luận văn học

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 213

Chưa có thông báo nào