[PEN-C Vật lí] Chuyên đề Dao động và sóng điện từ

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 4: Thời gian dao động trong mạch LC
  • VD 1
  • VD 2, 3
  • VD 4
 • Dạng 5: Bài toán về hai thời điểm
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 2. Mạch dao động LC – P2

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3


Nội dung bài học:
Dạng 4: Thời gian dao động trong mạch LC
Dạng 5: Bài toán về hai thời điểm

Chưa có thông báo nào