[PEN-C Vật lí] Chuyên đề Dao động và sóng điện từ

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 3. Mạch dao động LC – P3

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào