Ôn thi học kì II Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Phân số bằng nhau
  • Quy đồng mẫu các phân số
  • So sánh hai phân số
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2. ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ

Bài 01. Phân số. So sánh phân số.

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 2.499

Chưa có thông báo nào