Ôn thi học kì II Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1 + 2 + 3
  • Bài 4 + 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 5. ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

Bài 01. Bài toán trung bình cộng.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.810

- GV đính chính video bài giảng:

Clip Lý thuyết (05:25): (1 + 97) : 2 = 48
Sửa thành: (1 + 97) : 2 = 49

Chưa có thông báo nào