Ôn thi học kì II Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bảng đơn vị đo khối lượng, đo độ dài
  • Bảng đơn vị đo diện tích, đo thời gian
  • Bài 1 + 2
  • Bài 3 + 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3. ÔN TẬP VỀ CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO

Bài 01. Các đại lượng đo.

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.784

Chưa có thông báo nào