Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Số phần tử của một tập hợp
    • Tập hợp con của một tập hợp
  • Bài tập vận dụng
    • Bài tập 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 04. Số phần tử của tập hợp – Tập hợp con

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 10.985


Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Số phần tử của tập hợp – Tập hợp con.

- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.

Lưu ý khi học bài giảng:

- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.

- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào