Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 09. Thứ tự thực hiện các phép tính

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Thứ tự thực hiện các phép tính.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (11)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức
  • Bài tập
    • Bài 1. Thực hiện phép tính
    • Bài 2. Thực hiện phép tính
    • Bài 3. Tìm x
X