Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5
    • Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9
  • Bài tập vận dụng
    • Bài tập 1
    • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 9.337


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào