Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 13. Luyện tập dấu hiệu chia hết

Độ dài: 53 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (7)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Lý thuyết
  • Bài tập
    • Bài 1, 2
    • Bài 3
    • Bài 4
X