Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
 • Bội chung nhỏ nhất
  • Định nghĩa bội chung nhỏ nhất
 • Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Cách tìm bội chung thông qua tìm bội chung nhỏ nhất
  • Ví dụ
 • Bài tập vận dụng
  • Bài 1
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 19. Bội chung nhỏ nhất

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 9.156


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bội chung nhỏ nhất
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào