Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 19. Bội chung nhỏ nhất

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bội chung nhỏ nhất
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Bội chung nhỏ nhất
  • Định nghĩa bội chung nhỏ nhất
 • Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Cách tìm bội chung thông qua tìm bội chung nhỏ nhất
  • Ví dụ
 • Bài tập vận dụng
  • Bài 1
X