Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1. Tính hợp lí (nếu có thể)
  • Bài 2. Tìm x
  • Bài 3. Các bài toán về phép dấu hiệu chia hết
  • Bài 4. Các bài toán liên quan đến ước chung và bội chung
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 21. Ôn tập chương 1 (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 7.008

Chưa có thông báo nào