Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
 • Sự xuất hiện số mới
 • Kiến thức cần nhớ
  • Tập hợp số nguyên
  • Thứ tự trong tập hợp số nguyên
  • Giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên
 • Bài tập vận dụng
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. SỐ NGUYÊN

Bài 01. Tập hợp số nguyên – Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 10.704


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Tập hợp số nguyên – Thứ tự trong tập hợp số nguyên
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào