Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 3. SỐ NGUYÊN

Bài 09. Bội và ước của một số nguyên

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Bội và ước của một số nguyên
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Bội và ước của số nguyên
  • Ví dụ
  • Chú ý
 • Tinh chất chia hết
  • Tính chất
 • Bài tập vận dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
X