Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 3. SỐ NGUYÊN

Bài 11. Ôn tập chương 3 (Phần 2)

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Bài tập
    • Bài 1. Tìm x
    • Bài 2. Tìm các số nguyên x, y
    • Bài 3. Tìm số tự nguyên n
X