Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập
    • Bài 1. Tìm x
    • Bài 2. Tìm các số nguyên x, y
    • Bài 3. Tìm số tự nguyên n
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. SỐ NGUYÊN

Bài 11. Ôn tập chương 3 (Phần 2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3.874

Chưa có thông báo nào