Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1. Thực hiện phép tính
    • Ý A, B, C
    • Ý D, E
  • Bài 2. Tìm x
    • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ 1

Dạng 02. Thực hiện phép tính – Tìm x

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3.447

Chưa có thông báo nào