Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ

Bài 03. Quy đồng mẫu nhiều phân số - So sánh phân số

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Quy đồng mẫu nhiều phân số
    • So sánh phân số
  • Bài tập áp dụng
X