Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Số đối
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
  • Bài tập áp dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ

Bài 05. Phép trừ phân số - Bài tập

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 8.257

Chưa có thông báo nào