Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ

Bài 05. Phép trừ phân số - Bài tập

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Số đối
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
  • Bài tập áp dụng
X