Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Số nghịch đảo
    • Phép chia phân số + Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ

Bài 07. Phép chia phân số - Bài tập

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 790

Giáo viên đính chính bài giảng:

Ở phút 8:38 clip 4 sửa đúng thành $$x = dfrac{5}{7}.left( {dfrac{{ - 30}}{{19}}} right) = dfrac{{ - 150}}{{133}}$$

Chưa có thông báo nào