Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Số nghịch đảo
    • Phép chia phân số + Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ

Bài 07. Phép chia phân số - Bài tập

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 6.877

Giáo viên đính chính bài giảng:

Ở phút 8:38 clip 4 sửa đúng thành $$ x=\frac{5}{7}. \left( \frac{-30}{19} \right)=\frac{-150}{133} $$

Chưa có thông báo nào