Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • 1. Ví dụ minh họa
    • 2. Quy tắc
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ

Bài 10. Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 5.736

Chưa có thông báo nào