Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 5. GÓC

Bài 07. Ôn tập chương 5 (Phần 1)

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • PP giải bài toán hình học lớp 6
  • PP chứng minh tia nằm giữa hai tia
    • Dạng 1 + 2
    • Dạng 3
X