Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • PP giải bài toán hình học lớp 6
  • PP chứng minh tia nằm giữa hai tia
    • Dạng 1 + 2
    • Dạng 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 5. GÓC

Bài 07. Ôn tập chương 5 (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.269

Chưa có thông báo nào