Ôn luyện Toán 6 - Thầy Bùi Minh Mẫn

  Mục lục bài giảng
  • Dấu hiệu chia hết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

[Chương 1. Số tự nhiên] Chủ đề 4. Tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết

Bài 1. Dấu hiệu chia hết

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 2.138

GV đính chính bài giảng: Phút thứ 0:50 clip 02 thầy nói nhầm sửa đúng thành $$6+2=8$$ do đó $$3212$$ không chia hết cho $$3.$$

Chưa có thông báo nào