Ôn luyện Toán 6 - Thầy Bùi Minh Mẫn

  Mục lục bài giảng
  • Ước, Bội, Ước chung
  • Bội chung
  • Ước chung lớn nhất
  • Bội chung nhỏ nhất
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

[Chương 1. Số tự nhiên] Chủ đề 6. Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất

Bài 1. Kiến thức cần nhớ và ví dụ minh họa

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.289

Chưa có thông báo nào