Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 17. SỬ DỤNG CASIO GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

Bài 02. Phương pháp kết nối hai phương trình

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 240

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phương pháp kết nối hai phương trình
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào