Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3

Trung học cơ sở 2024-2025

TRUNG HỌC CƠ SỞ

 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Luyện thi HM10 toàn diện 2 môn (Dành cho học sinh Hà Nội)
  Bao gồm: 6 khoá
  + 1 khóa Topclass iLearn Toán 9
  + 1 khóa Topclass iLearn Ngữ văn 9
  + 1 khoá HM10 Tổng ôn iLive Toán
  + 1 khoá HM10 Tổng ôn iLive Ngữ văn
  + 1 khoá HM10 Luyện đề iLive Toán (Hà Nội)
  + 1 khoá HM10 Luyện đề iLive Ngữ Văn (Hà Nội)
  5.600.000 đ
 • Luyện thi HM10 khởi động 2 môn
  Bao gồm: 4 khoá
  + 1 khóa Topclass iLearn Toán 9
  + 1 khóa Topclass iLearn Ngữ văn 9
  + 1 khoá HM10 Tổng ôn iLive Toán
  + 1 khoá HM10 Tổng ôn iLive Ngữ văn
  3.600.000 đ
 • Luyện thi HM10 toàn diện môn Ngữ văn (Dành cho học sinh Hà Nội)
  Bao gồm: 3 khoá
  + 1 khóa Topclass iLearn Ngữ Văn 9
  + 1 khóa HM10 Tổng ôn iLive Ngữ Văn
  + 1 khóa HM10 Luyện đề iLive Ngữ Văn (Hà Nội)
  3.100.000 đ
 • Luyện thi HM10 khởi động môn Ngữ Văn
  Bao gồm: 2 khoá
  + 1 khóa Topclass iLearn Ngữ Văn 9
  + 1 khoá HM10 Tổng ôn iLive Ngữ Văn
  2.200.000 đ
 • HM10 Luyện đề Toán (T1) - Thầy Hồng Trí Quang
  HM10 Luyện đề Toán (T1) - Thầy Hồng Trí Quang - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Toán (T2) - Thầy Hồng Trí Quang
  HM10 Luyện đề Toán (T2) - Thầy Hồng Trí Quang - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Toán (Hà Nội) - Thầy Hồng Trí Quang
  HM10 Luyện đề Toán (Hà Nội) - Thầy Hồng Trí Quang - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Toán (Hà Nội) - Thầy Nguyễn Mạnh Cường
  HM10 Luyện đề Toán (Hà Nội) - Thầy Nguyễn Mạnh Cường - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Toán (TP.HCM) - Cô Thạch Thị Nhân
  HM10 Luyện đề Toán (TP.HCM) - Cô Thạch Thị Nhân - 2023-2024
  899.000 đ
 • Luyện thi HM10 toàn diện môn Toán (Dành cho học sinh Hà Nội)
  Bao gồm: 3 khoá
  + 1 khóa Topclass iLearn Toán 9
  + 1 khóa HM10 Tổng ôn iLive Toán
  + 1 khóa HM10 Luyện đề iLive Toán (Hà Nội)
  3.100.000 đ
 • Luyện thi HM10 khởi động môn Toán
  Bao gồm: 2 khoá
  + 1 khóa Topclass iLearn Toán 9
  + 1 khoá HM10 Tổng ôn iLive Toán
  2.200.000 đ
 • Topclass iLive Toán 9 (Nâng cao) 2024-2025
  Nguyễn Văn Minh, Trần Ngọc Hà
  7.360.000 đ
 • HM10 Luyện đề Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến
  HM10 Luyện đề Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Tiếng Anh (TP. TP.HCM) - Ms Katy
  HM10 Luyện đề Tiếng Anh (TP. TP.HCM) - Ms Katy - 2023-2024
  899.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán