Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Tiền tiểu học (18 tháng)
  1 khóa Tiền tiểu học
  1 khóa Học giỏi Tiếng Việt 1
  1 khóa Học giỏi Toán 1
  1.200.000 đ
 • Tiền tiểu học (24 tháng)
  1 khóa Tiền tiểu học
  1 khóa Học giỏi Tiếng Việt 1
  1 khóa Học giỏi Toán 1
  1.600.000 đ
 • Tiền tiểu học (6 tháng)
  Tiền tiểu học
  420.000 đ
 • Tiền tiểu học (12 tháng)
  Tiền tiểu học
  720.000 đ
 • Tiền tiểu học (3 tháng)
  Tiền tiểu học
  199.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán