Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Combo Khối
  Bao gồm 4 khoá PEN-C, 4 khoá PEN-I, 4 khoá PEN-M
  5.000.000 đ
 • Môn Ngữ văn
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ
 • Môn Toán
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ
 • Môn Tiếng Anh
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ
 • Môn Vật lí
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ
 • Môn Hoá học
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ
 • Môn Sinh học
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ
 • Môn KHXH (Lịch sử, địa, GDCD)
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học