Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3

Trung học cơ sở 2024-2025

Trung học cơ sở (2021-2022)

 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Combo HM10 Luyện thi 2 môn
  Bao gồm:
  2 khóa Tổng ôn của 2 môn.
  2 khóa Luyện đề của 2 môn.
  3.000.000 đ
 • Combo HM10 Luyện thi 3 môn
  Bao gồm:
  3 khóa Tổng ôn của 3 môn.
  3 khóa Luyện đề của 3 môn.
  4.600.000 đ
 • HM10 Luyện đề Ngữ văn (V1) - Thầy Nguyễn Phi Hùng
  HM10 Luyện đề Ngữ văn (V1) - Thầy Nguyễn Phi Hùng - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Ngữ văn (V2) - Thầy Nguyễn Phi Hùng
  HM10 Luyện đề Ngữ văn (V2) - Thầy Nguyễn Phi Hùng - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Ngữ văn (Hà Nội) - Thầy Nguyễn Phi Hùng
  HM10 Luyện đề Ngữ văn (Hà Nội) - Thầy Nguyễn Phi Hùng - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Ngữ văn (TP.HCM) - Cô Văn Trịnh Quỳnh An
  HM10 Luyện đề Ngữ văn (TP.HCM) - Cô Văn Trịnh Quỳnh An - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Tổng ôn Ngữ văn (2023-2024)
  Nguyễn Phi Hùng
  999.000 đ
 • HM10 Tổng ôn Ngữ văn (2023-2024)
  Nguyễn Thị Thu Trang
  999.000 đ
 • HM10 Tổng ôn Ngữ văn (2023-2024)
  Đặng Ngọc Khương
  999.000 đ
 • HM10 Luyện đề Toán (T1) - Thầy Hồng Trí Quang
  HM10 Luyện đề Toán (T1) - Thầy Hồng Trí Quang - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Toán (T2) - Thầy Hồng Trí Quang
  HM10 Luyện đề Toán (T2) - Thầy Hồng Trí Quang - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Toán (Hà Nội) - Thầy Hồng Trí Quang
  HM10 Luyện đề Toán (Hà Nội) - Thầy Hồng Trí Quang - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Toán (Hà Nội) - Thầy Nguyễn Mạnh Cường
  HM10 Luyện đề Toán (Hà Nội) - Thầy Nguyễn Mạnh Cường - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Toán (TP.HCM) - Cô Thạch Thị Nhân
  HM10 Luyện đề Toán (TP.HCM) - Cô Thạch Thị Nhân - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Tổng ôn Toán TP.HCM (2023-2024)
  Vi Minh Toàn
  999.000 đ
 • HM10 Tổng ôn Toán (2023-2024)
  Hồng Trí Quang
  999.000 đ
 • HM10 Tổng ôn Toán (2023-2024)
  Nguyễn Mạnh Cường
  999.000 đ
 • Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - thầy Hồng Trí Quang (2023-2024)
  Hồng Trí Quang
  999.000 đ
 • Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - thầy Hồng Trí Quang (2023-2024)
  Hồng Trí Quang
  999.000 đ
 • HM10 Luyện đề Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến
  HM10 Luyện đề Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Luyện đề Tiếng Anh (TP. TP.HCM) - Ms Katy
  HM10 Luyện đề Tiếng Anh (TP. TP.HCM) - Ms Katy - 2023-2024
  899.000 đ
 • HM10 Tổng ôn Tiếng Anh (2023-2024)
  Nguyễn Danh Chiến
  999.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán