Luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học (PEN-C)

Chuẩn bị tốt nhất cho kì thi đại học bằng cách ôn luyện toàn diện kiến thức, kĩ năng và phương pháp cùng thầy Nguyễn Ngọc Anh trong khóa học PEN-C Môn Hóa học.
Giáo viên: Nguyễn Ngọc Anh
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Luyện thi đại học PEN-C môn Hóa học N2 do thầy Nguyễn Ngọc Anh giảng dạy là khóa học được xây dựng phù hợp với các bạn học sinh có nhu cầu ôn kĩ, tỉ mỉ với phương châm học tới đâu chắc tới đó. Điểm xuất phát không phải là kết quả cuối cùng của kì thi, bạn hoàn toàn có thể vượt qua chính mình bằng việc cày cuốc chăm chỉ cùng thầy Nguyễn Ngọc Anh. "Bí kíp" của Thầy không ở đâu xa mà ở ngay sự điềm đạm, chắc chắn trong từng giờ giảng, sự nghiêm túc trong mỗi bài tập để giúp học sinh hệ thống lại được toàn bộ kiến thức cũng như nắm chắc được phương pháp làm các dạng toán Hóa học.

Những điểm Bạn không thể bỏ qua trong khóa học:
 • Hệ thống bài giảng gợi nhớ lại những kiến thức cũ học sinh có thể đã quên.
 • Hệ thống bài giảng tập trung dạy về kiến thức cốt lõi nhằm giúp cho học sinh hiểu rõ bản chất và kết nối các kiến thức với nhau, ví dụ: học bazơ có thể suy ra tính chất của axit, muối, vv....
Đặc biệt, cuối mỗi chuyên đề đều có đề kiểm tra năng lực được chia thành 4 level để học sinh thử thách và đánh giá mức độ nắm vững kiến thức ở từng chuyên đề của mình. Đề thi 4 level được xây dựng theo 4 cấp độ câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao. Để vượt qua level ở mỗi cấp độ, các em cần đạt điểm số như sau:
 • Cấp độ Khởi động, Vượt rào, Tăng tốc: Học sinh cần đạt trên 8 điểm
 • Cấp độ Về đích: Học sinh cần đạt điểm tuyệt đối là 10 điểm
Vượt qua level thấp mới được thi tiếp level cao hơn. Học sinh vượt qua cả 4 level đồng nghĩa với việc đã nắm vững kiến thức trong chuyên đề đó và có thể học thẳng sang chuyên đề tiếp theo.


Đăng ký để trải nghiệm khóa học ngay!

Các yêu cầu khóa học

 • Học sinh cần có tinh thần học tập chăm chỉ và nắm chắc kiến thức hóa học THPT.
 • Tham gia đề kiểm tra năng lực trong từng chuyên đề ở 4 cấp độ Khởi động, Vượt rào, Tăng tốc và Về đích để đánh giá khả năng hiểu, vận dụng kiến thức trong chuyên đề ở các dạng bài tương ứng trong đề thi.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ được:
 • Nắm chắc toàn bộ các khái niệm, công thức theo từng chuyên đề bám sát cấu trúc đề thi
 • Biết cách vận dụng kiến thức để có thể giải tất cả các dạng bài thường gặp.
 • Giúp học sinh cải thiện tư duy từ đó có thể "xử lí" được các dạng bài lạ, hay, khó trong đề thi.

Đối tượng

Khóa học phù hợp với những học sinh có nhu cầu được ôn kĩ, tỉ mỉ.

Đề cương khóa học

CHUYÊN ĐỀ 1: HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC


CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI


 • Bài 1. Đại cương về kim loại

  • (21/08/2021)
 • Bài 2. Đại cương về kim loại - Bài tập (Phần 1)

  • (23/08/2021)
  • 1
 • Bài 3. Đại cương về kim loại - Bài tập (Phần 2)

  • (25/08/2021)
 • Bài 4. Đại cương về kim loại - Bài tập (Phần 3)

  • (27/08/2021)
 • Bài 5. Đại cương về kim loại - Bài tập (Phần 4)

  • (29/08/2021)
 • Bài 6. Đại cương về kim loại - Bài tập (Phần 5)

  • (31/08/2021)
 • Bài 7. Đại cương về kim loại - Bài tập (Phần 6)

  • (02/09/2021)
 • Bài 8. Dãy điện hóa của kim loại

  • (04/09/2021)
  • 1
 • Bài 9. Lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất (Phần 1)

  • (06/09/2021)
  • 1
 • Bài 10. Lý thuyết về kim loại kiềm và hợp chất (Phần 2) (THAM KHẢO)

  • (08/09/2021)
 • Bài 11: Lý thuyết về kim loại kiềm thổ (Phần 1)

  • (10/09/2021)
 • Bài 12: Lý thuyết về kim loại kiềm thổ (Phần 2)

  • (12/09/2021)
 • Bài 13. Bài tập về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất (Phần 1)

  • (14/09/2021)
  • 1
 • Bài 14: Bài tập về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất (Phần 2)

  • (16/09/2021)
 • Bài 15. Lý thuyết về nhôm và hợp chất (Phần 1)

  • (18/09/2021)
  • 1
 • Bài 16: Lý thuyết về nhôm và hợp chất (Phần 2)

  • (20/09/2021)
 • Bài 17. Các bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm (Phần 1)

  • (22/09/2021)
  • 1
 • Bài 18: Bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm (Phần 2)

  • (26/09/2021)
 • Bài 20. Bài toán về phản ứng nhiệt nhôm (Phần 1)

  • (02/10/2021)
  • 1
 • Bài 22: Bài toán về phản ứng nhiệt nhôm (Phần 2)

  • (04/10/2021)
 • Bài 23: Bài toán về phản ứng nhiệt nhôm (Phần 3)

  • (06/10/2021)
 • Bài 24. Lý thuyết trọng tâm về Crom và hợp chất (THAM KHẢO)

  • (08/10/2021)
  • 1
 • Bài 25. Bài tập trọng tâm về Crom và hợp chất (THAM KHẢO)

  • (10/10/2021)
 • Bài 26: Lý thuyết trọng tâm về Sắt và hợp chất (Phần 1)

  • (12/10/2021)
  • 1
 • Bài 27. Lý thuyết trọng tâm về sắt và hợp chất (Phần 2)

  • (14/10/2021)
 • Bài 28. Bài tập trọng tâm về sắt và hợp chất của sẳt

  • (18/10/2021)
  • 1
 • Bài 29. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 1)

  • (20/10/2021)
  • 2
 • Bài 30. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 2)

  • (22/10/2021)
 • Bài 31. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 3)

  • (24/10/2021)
 • Bài 32. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 1)

  • (26/10/2021)
 • Bài 33. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 2)

  • (28/10/2021)
 • Bài 34. Lý thuyết về điện phân

  • (30/10/2021)
  • 2
 • Bài 35. Các dạng bài tập về điện phân và phương pháp giải ( phẩn 1 )

  • (01/11/2021)
 • Bài 36. Các dạng bài tập về điện phân và phương pháp giải (phần 2)

  • (03/11/2021)
  • 1
 • Bài 37. Sự ăn mòn kim loại

  • (05/11/2021)
  • 1
 • Bài 38. Lý thuyết và bài tập về Ag, Pb, Zn, Sn ,Hg, Ni ( phần 1 )

  • (07/11/2021)
 • Bài 39. Lý thuyết và bài tập về Ag, Pb, Zn, Sn ,Hg, Ni ( phần 2 )

  • (09/11/2021)

CHUYÊN ĐỀ 3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN


 • Bài 1. Vận dụng và phối hợp (phần 1)

  • (15/11/2021)
  • 1
 • Bài 2. Vận dụng và phối hợp (phần 2)

  • (17/11/2021)
  • 1
 • Bài 3. Vận dụng và phối hợp (phần 3)

  • (19/11/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 4. TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ


 • Bài 1. Dạng bài tập nhận biết, quan sát hiện tượng (Phần 1)

  • (21/11/2021)
  • 1
 • Bài 2. Dạng bài tập nhận biết, quan sát hiện tượng (Phần 2)

  • (23/11/2021)
 • Bài 3. Dạng bài tập sơ đồ hóa học

  • (25/11/2021)
  • 1
 • Bài 4. Dạng bài tập liên quan đến sơ đồ và hình vẽ điều chế

  • (27/11/2021)
  • 2
 • Bài 5. Các phương pháp hiện đại để giải bài tập (phần 1) - Phương pháp quy đổi

  • (29/11/2021)
  • 1
 • Bài 6. Các phương pháp hiện đại để giải bài tập ( phần 2)- Phương pháp sử dụng phương trình ion - electron

  • (01/12/2021)
  • 1
 • Bài 7. Các dạng bài tập liên quan đến thực tiễn

  • (05/12/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 5. TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỮU CƠ


 • Bài 1. Các tính chất đặc trưng , nhận biết , điều chế, sơ đồ

  • (07/12/2021)
  • 2
 • Bài 2. Bài toán biện luận công thức cấu tạo muối Amoni ( phần 1 )

  • (09/12/2021)
  • 2
 • Bài 3. Bài toán biện luận công thức cấu tạo muối Amoni (phần 2)

  • (11/12/2021)
 • Bài 4. Bài toán biện luận công thức cấu tạo muối Amoni (phần 3)

  • (13/12/2021)

CHUYÊN ĐỀ 6. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC VÔ CƠ


 • Bài 1. Các hợp chất vô cơ quan trọng (Phần 1)

  • (15/12/2021)
  • 1
 • Bài 2. Các hợp chất vô cơ quan trọng (Phần 2)

  • (17/12/2021)
  • 1
 • Bài 3. Các hợp chất vô cơ quan trọng (Phần 3)

  • (19/12/2021)
 • Bài 4. Dạng bài toán đồ thị (Phần 1)

  • (25/12/2021)
  • 2
 • Bài 5. Dạng bài toán đồ thị (Phần 2)

  • (27/12/2021)
 • Bài 6. Sự điện ly

  • (31/12/2021)
  • 2

CHUYÊN ĐỀ 7. PHI KIM


 • Bài 1 : Giới thiệu nhóm IV A, các nguyên tố cơ bản và hợp chất quan trọng

  • (04/01/2022)
  • 2
 • Bài 2. Photpho - Hợp chất của photpho - Phân bón hóa học (Phần 1)

  • (06/01/2022)
  • 2
 • Bài 3. Photpho - Hợp chất của photpho - Phân bón hóa học (Phần 2)

  • (08/01/2022)
 • Bài 4. Khái quát chung về nhóm VA và các dạng bài tập (Phần 1)

  • (10/01/2022)
  • 1
 • Bài 5. Khái quát chung về nhóm VA và các dạng bài tập (Phần 2)

  • (12/01/2022)

CHUYÊN ĐỀ 8. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ & HIDROCACBON


 • Bài 1. Lý thuyết và bài tập Ankan-Anken- Ankin (Phần 1)

  • (11/02/2022)
 • Bài 2. Lý thuyết và bài tập Ankan-Anken- Ankin (Phần 2)

  • (13/02/2022)
 • Bài 3. Lý thuyết và bài tập về Hidrocacbon thơm

  • (15/02/2022)
  • 1
 • Bài giảng: Công thức tư duy xử lí mọi câu hỏi lý thuyết Hữu cơ

  • (21/02/2022)
  • 1
Giới thiệu giáo viên
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Ngọc Anh -

Thầy đặc biệt coi trọng việc xây dựng kiến thức căn bản, luôn khuyến khích sự sáng tạo, truyền cảm hứng và khơi gợi tình yêu Hóa học cho các học sinh.

Đã có nhiều học sinh đã đỗ các trường top 1 như Y, Dược, Bách Khoa, Kinh tế, Ngoại Thương, nhiều học sinh đang theo học sau đại học ở nước ngoài. Giảng dạy cho các đối tượng học sinh thi vào trường chuyên, thi học sinh giỏi, các học sinh những trường như: Amsterdam, Chu Văn An, Thăng Long, Nhân Chính, Nguyễn Trãi, Thăng Long, Trần Phú, Lý Thường Kiệt...


Group học tập

Group học tập lớp 12

https://www.facebook.com/groups/hocmai.grouphoctap2004