Hocmai.vn - Ngôi trường chung của học trò Việt
Luyện thi, ôn thi trực tuyến Tin tức về học hành, thi cử Diễn đàn học tập cho học sinh phổ thông Các trung tâm BDVH Liên hệ Học phí học trực tuyến tại Hocmai.vn Hướng dẫn học tập tại Hocmai.vn Đội ngũ giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm luyện thi Giới thiệu về dịch vụ học trực tuyến tại Hocmai.vn Trang chủ Hocmai.vn

Học đi đôi với hành, việc học các kiến thức căn bản không thể tách rời với việc kiểm tra lại kiến thức, luyện tập để ghi nhớ và rèn kĩ năng vận dụng thông qua các đề thi phù hợp. Đó là lí do Hocmai.vn cung cấp cho các bạn một thư viện đề thi miễn phí "khổng lồ" với các đề thi được trích ra từ ngân hàng >200.000 câu hỏi bao phủ toàn bộ kiến thức của chương trình THPT. Hãy sắp xếp thời gian và chọn cho mình các đề thi phù hợp để rèn luyện mỗi ngày vì nó rất bổ ích và hoàn toàn miễn phí.

Lưu ý: Hocmai.vn tổ chức các đề thi theo từng phần kiến thức hoặc tổng hợp, các câu hỏi cho đề thi tương ứng được rút ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi theo qui tắc ra đề phù hợp. Do đó, vẫn một đề thi, bạn có thể làm đi làm lại nhiều lần mà không sợ lần sau làm lại đúng đề thi trước đó.

Toán
Kiểm tra 15 phút Kiểm tra 15 phút (26 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Kiểm tra 1 tiết Kiểm tra 1 tiết (5 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Vật lí
Kiểm tra 15 phút Kiểm tra 15 phút (81 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Kiểm tra 1 tiết Kiểm tra 1 tiết (18 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Kiểm tra học kỳ Kiểm tra học kỳ (2 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Luyện thi ĐH, CĐ Luyện thi ĐH, CĐ (12 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Thi thử ĐH, CĐ Thi thử ĐH, CĐ (20 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Khác Khác (24 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Luyện đề thi ĐH-CĐ Luyện đề thi ĐH-CĐ (41 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Hóa học
Kiểm tra 15 phút Kiểm tra 15 phút (72 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Kiểm tra 1 tiết Kiểm tra 1 tiết (18 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Kiểm tra học kỳ Kiểm tra học kỳ (1 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Luyện thi ĐH, CĐ Luyện thi ĐH, CĐ (5 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Thi thử ĐH, CĐ Thi thử ĐH, CĐ (15 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Khác Khác (46 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Luyện đề thi ĐH-CĐ Luyện đề thi ĐH-CĐ (128 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Sinh học
Kiểm tra 1 tiết Kiểm tra 1 tiết (5 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Luyện thi ĐH, CĐ Luyện thi ĐH, CĐ (16 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Thi thử Tốt nghiệp Thi thử Tốt nghiệp (1 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Thi thử ĐH, CĐ Thi thử ĐH, CĐ (20 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Khác Khác (6 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Luyện đề thi ĐH-CĐ Luyện đề thi ĐH-CĐ (17 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Ngữ văn
Kiểm tra 15 phút Kiểm tra 15 phút (47 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Kiểm tra 1 tiết Kiểm tra 1 tiết (8 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Kiểm tra học kỳ Kiểm tra học kỳ (2 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Tiếng Anh
Kiểm tra 15 phút Kiểm tra 15 phút (40 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Kiểm tra 1 tiết Kiểm tra 1 tiết (7 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Kiểm tra học kỳ Kiểm tra học kỳ (2 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Luyện thi ĐH, CĐ Luyện thi ĐH, CĐ (5 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Thi thử ĐH, CĐ Thi thử ĐH, CĐ (17 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Khác Khác (13 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng
Luyện đề thi ĐH-CĐ Luyện đề thi ĐH-CĐ (35 đề)
Xem toàn bộ các bài kiểm tra, đề thi tương ứng

Đóng quảng cáo