Ôn luyện Hóa học 9 - Cô Hoàng Kim Nhung (2017-2018)

Dẫn xuất của hiđrocacbon - Polime

Bài 5. Mối liên hệ giữa Etilen, Rượu Etylic và Axit Axetic

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:
- Ở tiết học này, cô giáo sẽ giới thiệu cho các em học sinh những phần lý thuyết quan trọng về Mối liên hệ giữa Etilen, Rượu Etylic và Axit Axetic
Chú ý: Để tiếp thu bài giảng 1 cách hiệu quả nhất, khi chép xong bài tập, các em nên ấn nút Tạm dừng, sau đó dành ra 10-15 phút tự giải rồi mới tiếp tục xem bài giải của cô giáo

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
X