PEN-I Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Câu 42
  • Câu 43
  • Câu 44
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 08 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 08. Bài giảng chữa câu hỏi vận dụng (P3)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 209

Lưu ý: Trong câu 43, kết quả lỗi. Các em sửa thành \[1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}\]

Chưa có thông báo nào