PEN-I Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Câu 37
  • Câu 38
  • Câu 39
  • Câu 40
  • Câu 41
  • Câu 42
  • Câu 43
  • Câu 44
  • Câu 45
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 07 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 07. Bài giảng chữa câu hỏi vận dụng

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 368

Lưu ý: Câu 37 thầy viết nhầm kết quả. Các e sửa thành \[h = 10\sqrt 2 \] nhé

Chưa có thông báo nào