PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Phần 1
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
 • Phần 2
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 2.1. Xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 393


 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví về xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ.
 • Lưu ý: Ở ví dụ 2 của clip 2 sửa m=(14.3,2+16).0,2 thành m=(14.3,2+18).0,2

Chưa có thông báo nào