[Sinh học 9] Chuyên đề Nhiễm sắc thể

  Mục lục bài giảng
  • Xác định tỉ lệ giao tử
  • Biết gen trội lặn, KG, KH của P. Xác định F1
  • Xác định quy luật di truyền liên kết
Nhấn để bật tiếng
X

Cơ chế xác định giới tính, di truyền liên kết

Luyện tập: Di truyền liên kết

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1

Nội dung bài giảng:

+ Xác định tỉ lệ giao tử
+ Biết gen trội lặn, KG, KH của P. Xác định F1
+ Xác định quy luật di truyền liên kết

Chưa có thông báo nào